retour
 

  a modern rabszolgaság

szovegfilm


 ĄIdõnk csapása, hogy bolond vezet vakotµ
William Shakespeare   A modern kori rabszolgaság önkéntes, a Földünkön vánszorgó rabszolgatömegek beleegyezésével jöhetett létre. Õk maguk vásárolják meg azokat a fogyasztási cikkeket, amelyeknek napról napra egyre jobban rabszolgáivá válnak. A rabszolgák olyan elidegenítõ állásokat szereznek maguknak, amelyeket a hatalom erõltet rá a megszelídített tömegekre.
Õk maguk választják meg uraikat, akiknek engedelmeskednek. Hogy ezt az abszurd tragédiát végigjátszhassák, beléjük kellett nevelni, hogy elfogadják kizsákmányolásukat és elidegenedésüket. Íme korunk bizarr modernitása! Hasonlóan az antik világ rabszolgáihoz, a középkor jobbágyaihoz, az ipari forradalom munkás osztályához,ma egy új, teljes rabszolgasorban élõ réteg felemelkedésének lehetünk szemtanúi. A különbség az, hogy a mai kor rabszolgái nincsenek tudatában rabszolgasorsuknak, vagy úgy döntenek, hogy nem vesznek róla tudomást. Nem ismerik fel, hogy egyetlen fegyver létezik a rabszolgasors ellen: a lázadas ! A rabszolgák szó nélkül elfogadják azt a szánalmas életet, amit létrehoztak számukra. Szerencsétlen sorsuk okozója a közöny és a lemondás.

Jean-François Brient és Victor León Fuentes


 

Kapcsolattartó (angol, francia vagy spanyol, kérem) :
tempsbouleverses@gmail.com